Hoe werkt het met het betalen ? Als je een abonnement hebt op de biologische groente- en/of fruittas van Bio Boer Giel, kun je dit niet contant betalen in de winkel.

MACHTIGING

Als je een abonnement hebt op de biologische groente- en/of fruittas van bioboergiel, kun je dit niet contant betalen in de winkel. Bio Boer Giel werkt met automatische betaling voor de groente-en fruittassen. Op deze manier kunnen we de innings- en administratiekosten voor ons abonnements-systeem zo laag mogelijk houden.

Bij het opgeven van je abonnement geef je  hier voor je gegevens. Zo verleen je  tot  opzegging van je abonnement  een machtiging aan Bio Boer Giel om eens per drie weken het verschuldigde bedrag automatisch van je (giro) rekening af te schrijven.
Je hebt tot vier weken na afschrijving gelegenheid het bedrag terug te laten boeken en behoudt dus de volledige zeggenschap over je geld, duidelijk en gemakkelijk.

Voor het proefabonnement is de machtiging eenmalig. Bij voortzetting van het abonnement wordt deze eenmalige machtiging automatisch omgezet in een doorlopende  machtiging.

TERUGBOEKEN

Niet eens met een afschrijving? Binnen een maand kun je een opdracht aan bank- of girokantoor geven om het bedrag terug te boeken. We vragen vriendelijk ook contact met ons op te nemen, zodat we de facturering kunnen controleren.
Daarnaast is het mogelijk om je machtiging in te trekken (opsturen naar Bio Boer Giel). Bij de beŽindiging van het abonnement is het niet nodig de bijgaande intrekkingsstrook in te zenden. Nadat de laatste betaling is afgeboekt vervalt de machtiging automatisch.    

BIJLAGE

Klik op "Alles over betalen" (PDF).