Wij  hebben de teelten nagenoeg volledig ingericht voor de rechtstreekse afzet aan de consument: d.w.z. voor de groente-en fruitabonnementen, de biolo
Copyright Jelle Botma (klik om te vergroten)gische boerenmarkten in  Utrecht en Wageningen en de huisverkoop op de tuinderij in Buren.

Naast het verbouwen van een grote diversiteit aan groenten en kruiden (in totaal zo'n 40 soorten) zijn we in 2005 gestart met het opzetten van de fruitteelt.

Naast zachtfruit zoals aardbeien en bessen gaan we ook kersen telen. De pruimen- en perenbomen zijn al aangeplant.

Bio Boer Giel past een ruime vruchtwisseling toe. Van de 8 ha is ruim 4 ha in gebruik als wissel-gras/klaverweiland waar onze schapen op grazen, een halve hectare voor de fruitteelt en 3 hectare ten behoeve van de groenteteelt. Wij zijn aangesloten bij SKAL, de organisatie die in Nederland de controle op de biologische landbouw uitvoert. Hierdoor heb jij de garantie dat alles van biologische herkomst is.

OPEN DAG

Een keer per jaar houden wij open dag waarop je kunt deelnemen aan een rondleiding op het land.
Tevens kun je dan zien hoe onze schapen worden geschoren. Ook voor de kinderen zijn er aktiviteiten.

HOE TELEN WIJ?

De wijze van telen is bij ons zeer belangrijk.
Wij telen volgens de ekologische richtlijnen van de
Copyright Jelle Botma (klik om te vergroten)Skal (Stichting Kontrole Alternatieve Landbouw). Wij telen groenten op een natuurlijke wijze. Dit komt omdat wij bemesten met organische mest i.p.v. kunstmest.
Uiteraard gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen.

Op het land werken wij met wisselteelt: de gewassen worden elk jaar op een ander stuk grond van het land verbouwd. Op die manier houd je de natuurlijke kringloop in stand. De groenten zijn vitaler, beter houdbaar en houden hun eigen smaak.